STROKOVNI NADZOR

Gradbeni nadzor pomeni opravljanje strokovnega nadzorstva na gradbišču. Gradbeni nadzor v imenu investitorja opravlja pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje za projektanta ali izvajalca. V okviru opravljanja gradbenega nadzora imenujemo nadzornika. Nadzornik preverja, ali se gradnja izvaja po projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja, na podlagi katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje. Delo nadzornika vsebuje kvaliteto izvedenih del, kakovost gradbenih proizvodov in drugih materialov, inštalacij in tehnoloških naprav, ki se vgrajujejo v objekt in ali se pri izvajanju del spoštujejo dogovorjeni roki izgradnje.

Gradbeni nadzornik, tj. pravna ali fizična oseba, pri objektu, za katerega opravlja nadzor, ne sme sodelovati kot izvajalec gradbenih, obrtniških, montažnih ali drugih del. Ne sme sodelovati kot dobavitelj gradbenih materialov, naprav ali opreme. Nadzornik ne sme biti z izvajalci oz. dobavitelji v nikakršni poslovni povezavi ali v krvnem sorodstvu v ravni vrsti niti v zakonski zvezi ali s katerim izmed njih živeti v zunajzakonski skupnosti. Pisna pogodba o delu je sklenjena med investitorjem in nadzornikom.

Nadzornik mora za gradbišče imenovati odgovornega nadzornika, ki lahko za opravljanje gradbenega nadzora dodatno imenuje svoje pomočnike (odgovorne nadzornike) za posamezna dela. Odgovorni nadzornik je zadolžen, da se projekt za izvedbo (PZI) sproti dopolnjuje in da se vanj vnašajo vse spremembe in dopolnitve, ki nastajajo med gradnjo. V primeru, da ugotovi kršitve pri izvedbi del oz. odstopanja od dogovorjenih materialov ali rokov, mora o tem obvestiti pristojnega gradbenega inšpektorja oziroma v primeru manjših odstopanj investitorja. Ob koncu del je odgovorni nadzornik zadolžen za podpis ustrezne izjave. s katero jamči za skladnost izvedenih del s projektom za izdajo gradbenega dovoljenja, ter je skupaj z izvajalcem zadolžen tudi za podpis tako imenovane »Izjave o zanesljivosti objekta«.

STROKOVNI NADZOR

Gradbeni nadzor pomeni opravljanje strokovnega nadzorstva na gradbišču. Gradbeni nadzor v imenu investitorja opravlja pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje za projektanta ali izvajalca. V okviru opravljanja gradbenega nadzora imenujemo nadzornika. Nadzornik preverja, ali se gradnja izvaja po projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja, na podlagi katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje. Delo nadzornika vsebuje kvaliteto izvedenih del, kakovost gradbenih proizvodov in drugih materialov, inštalacij in tehnoloških naprav, ki se vgrajujejo v objekt in ali se pri izvajanju del spoštujejo dogovorjeni roki izgradnje.

Gradbeni nadzornik, tj. pravna ali fizična oseba, pri objektu, za katerega opravlja nadzor, ne sme sodelovati kot izvajalec gradbenih, obrtniških, montažnih ali drugih del. Ne sme sodelovati kot dobavitelj gradbenih materialov, naprav ali opreme. Nadzornik ne sme biti z izvajalci oz. dobavitelji v nikakršni poslovni povezavi ali v krvnem sorodstvu v ravni vrsti niti v zakonski zvezi ali s katerim izmed njih živeti v zunajzakonski skupnosti. Pisna pogodba o delu je sklenjena med investitorjem in nadzornikom.

Nadzornik mora za gradbišče imenovati odgovornega nadzornika, ki lahko za opravljanje gradbenega nadzora dodatno imenuje svoje pomočnike (odgovorne nadzornike) za posamezna dela. Odgovorni nadzornik je zadolžen, da se projekt za izvedbo (PZI) sproti dopolnjuje in da se vanj vnašajo vse spremembe in dopolnitve, ki nastajajo med gradnjo. V primeru, da ugotovi kršitve pri izvedbi del oz. odstopanja od dogovorjenih materialov ali rokov, mora o tem obvestiti pristojnega gradbenega inšpektorja oziroma v primeru manjših odstopanj investitorja. Ob koncu del je odgovorni nadzornik zadolžen za podpis ustrezne izjave. s katero jamči za skladnost izvedenih del s projektom za izdajo gradbenega dovoljenja, ter je skupaj z izvajalcem zadolžen tudi za podpis tako imenovane »Izjave o zanesljivosti objekta«.