NE GLEDE, KAKO POSEBNA ALI ZAHTEVNA JE VAŠA GRADNJA, ZA VAS UREDIMO

ARHITEKTURA

Ponujamo izdelovanje projektne dokumentacije in z njim povezano tehnično svetovanje, ki se glede na vrsto načrtov, ki sestavljajo takšno dokumentacijo, deli na arhitekturno in krajinsko-arhitekturno projektiranje, gradbeno projektiranje in drugo projektiranje.

Projektna dokumentacija je sistematično urejen sestav načrtov oziroma tehničnih opisov in poročil, izračunov, risb in drugih prilog, s katerimi se določijo lokacijske, funkcionalne, oblikovne in tehnične značilnosti nameravane in izvedene gradnje.

PREBERITE VEČ
progrin-projektiranje-gradbeništvo-inženiring-gradbena-dokumentacija 001

GRADBENO PROJEKTIRANJE

Načrt gradbenih konstrukcij obsega določitev nosilne konstrukcije, statičen izračun nosilne konstrukcije, dimenzioniranje nosilnih elementov ter armaturne načrte ali delavniške načrte nosilne konstrukcije objekta.

PREBERITE VEČ

GRADBENO PROJEKTIRANJE

Načrt gradbenih konstrukcij obsega določitev nosilne konstrukcije, statičen izračun nosilne konstrukcije, dimenzioniranje nosilnih elementov ter armaturne načrte ali delavniške načrte nosilne konstrukcije objekta.

PREBERITE VEČ
progrin-projektiranje-gradbeništvo-inženiring-gradbena-dokumentacija 001

STROKOVNI NADZOR

Gradbeni nadzor pomeni opravljanje strokovnega nadzorstva na gradbišču. Gradbeni nadzor v imenu investitorja opravlja pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje za projektanta ali izvajalca.

PREBERITE VEČ
progrin-projektiranje-gradbeništvo-inženiring-gradbena-dokumentacija

GRADBENO SVETOVANJE

V podjetju Progrin d.o.o. nudimo strokovno gradbeno svetovanje, ki obsega svetovanje in zastopanje investitorja v zvezi z graditvijo objektov.

PREBERITE VEČ

GRADBENO SVETOVANJE

V podjetju Progrin d.o.o. nudimo strokovno gradbeno svetovanje, ki obsega svetovanje in zastopanje investitorja v zvezi z graditvijo objektov.

PREBERITE VEČ

NOTRANJA OPREMA

V obstoječi tloris ali v tloris narisan po meritvah razporedimo funkcije prostorov. Nato v vsako funkcionalno enoto prostora shematično vrišemo pozicije pohištva. Skupaj z vsemi standardi in ergonomskimi previli.

PREBERITE VEČ