notranja oprema-noa_studio_logotip-01
oglejte si naše reference

NOTRANJA OPREMA

2D IZRIS – TLORIS, POGLEDI, PREREZI

V obstoječi tloris ali v tloris narisan po meritvah razporedimo funkcije prostorov. Nato v vsako funkcionalno enoto prostora shematično vrišemo pozicije pohištva. Skupaj z vsemi standardi in ergonomskimi previli.
Prostoru vrišemo tretjo dimenzijo. Ustvarimo poglede in prereze. Ti nam omogočajo boljšo predstavo, odprejo nov horizont razumevanja prostora. Kompozicije elementov, višina mize, število polic…

POPIS IN IZBOR POHIŠTVA

Izberemo pohištvo, preproge, dekorativne blazine in določimo materiale, način obdelave in barve.
Prostor gledamo kot celoto, zato vam omogočimo, da vzorce odnesete v domov, kjer jih lahko skupaj ali sami ponovno pogledamo, preverimo ustreznost pred dokončno odločitvijo.

POPIS IN IZBOR SVETIL

Ko imamo definirano osnovno shemo prostora, skupaj z izborom pohištva, barv in materialov, se lotimo izbora in pozicioniranja svetil. Optimalno za izbrani prostor je, da uporabljamo kombinacijo različnih vrst svetil, ki nam ponujajo različne atmosfere in primerno osvetljenost za različne namene uporabe prostora.

Vrsto svetil ločimo na:

  • dekorativna,
  • namenska,
  • splošna in
  • ambientalna

CELOVITA ŠTUDIJA BARV IN MATERIALOV

Svetovali vam bomo pri izbiri talnih oblog, tkanin, notranjih vrat, obdelava in barva sten in stropov, izboru dekoracije in dodatkov. Izbrani kosi pohištva potrebujejo temelj in ozadje, ki jih tvorijo tlaki in stene. Stene so lahko v različnih teksturah, materialih in barvah. Zgolj barva ne doseže enakega efekta kot tekstura. Z barvo in
teksturo stene, lahko prostor optično povišamo, povečamo ali zmanjšamo.

3D IZRIS – VIRTUALNI REALNI PROSTOR

Na osnovni ravni prostoru dodamo barve, teksture in svetlobo. 3D izris ponuja boljšo predstavo o prostoru, kompoziciji, volumnu in barvni shemi.

ZASNOVA IN IZRIS KUHINJE

Postavitev kuhinjskih elementov in njena umestitev v prostor zahteva premislek, poznavanje ergonomije, zahtev in proporcev prostora. Zrišemo vam postavitev kuhinje (tloris in pogledi ter pozicije inštalacij z vsemi opisi materialov in merami), ter pripravimo 3D izris.
V primeru novogradnje vam točno zasnovo in izris kuhinje priporočamo pred izvedbo inštalacij! Tako se izognemo morebitnim premikom in s tem prihranimo kar nekaj stroškov in energije.

NOTRANJA OPREMA

2D IZRIS – TLORIS, POGLEDI, PREREZI

V obstoječi tloris ali v tloris narisan po meritvah razporedimo funkcije prostorov. Nato v vsako funkcionalno enoto prostora shematično vrišemo pozicije pohištva. Skupaj z vsemi standardi in ergonomskimi previli.
Prostoru vrišemo tretjo dimenzijo. Ustvarimo poglede in prereze. Ti nam omogočajo boljšo predstavo, odprejo nov horizont razumevanja prostora. Kompozicije elementov, višina mize, število polic…

POPIS IN IZBOR POHIŠTVA

Izberemo pohištvo, preproge, dekorativne blazine in določimo materiale, način obdelave in barve.
Prostor gledamo kot celoto, zato vam omogočimo, da vzorce odnesete v domov, kjer jih lahko skupaj ali sami ponovno pogledamo, preverimo ustreznost pred dokončno odločitvijo.

POPIS IN IZBOR SVETIL

Ko imamo definirano osnovno shemo prostora, skupaj z izborom pohištva, barv in materialov, se lotimo izbora in pozicioniranja svetil. Optimalno je, da uporabljamo kombinacijo različnih vrst svetil, ki nam ponujajo različne atmosfere in primerno osvetljenost za različne namene uporabe prostora.

Vrsto svetil ločimo na:

  • dekorativna,
  • namenska,
  • splošna in
  • ambientalna

CELOVITA ŠTUDIJA BARV IN MATERIALOV

Svetovali vam bomo pri izbiri talnih oblog, tkanin, notranjih vrat, obdelava in barva sten in stropov, izboru dekoracije in dodatkov. Izbrani kosi pohištva potrebujejo temelj in ozadje, ki jih tvorijo tlaki in stene. Stene so lahko v različnih teksturah, materialih in barvah. Zgolj barva ne doseže enakega efekta kot tekstura. Z barvo in
teksturo stene, lahko prostor optično povišamo, povečamo ali zmanjšamo.

3D IZRIS – VIRTUALNI REALNI PROSTOR

Na osnovni ravni prostoru dodamo barve, teksture in svetlobo. 3D izris ponuja boljšo predstavo o prostoru, kompoziciji, volumnu in barvni shemi.

ZASNOVA IN IZRIS KUHINJE

Postavitev kuhinjskih elementov in njena umestitev v prostor zahteva premislek, poznavanje ergonomije, zahtev in proporcev prostora. Zrišemo vam postavitev kuhinje (tloris in pogledi ter pozicije inštalacij z vsemi opisi materialov in merami), ter pripravimo 3D izris.
V primeru novogradnje vam točno zasnovo in izris kuhinje priporočamo pred izvedbo inštalacij! Tako se izognemo morebitnim premikom in s tem prihranimo kar nekaj stroškov in energije.