REFERENCE NIZKE GRADNJE

 1. PROMENADA OB REKI MURI – območje vhoda v mesto Gornja Radgona (PGD, PZI)
 2. ZBIRNI CENTER Radenci (PGD, PZI)
 3. ZBIRNI CENTER Selnica ob Muri (PGD, PZI)
 4. CESTA NEDOK – Libeliče (PZI)
 5. CESTA BANK – Černeče (PZI)
 6. CESTA DOBNIK v občini Dravograd (PZI)
 7. CESTA NA ROBINDVOR (IDZ, PGD, PZI)
 8. GRAMOZNA CESTA do gramoznice v Trbonjah (PGD, PZI)
 9. MARIBORSKA CESTA; ureditev fekalnega sistema, ter rekonstrukcija javne poti (PGD, PZI)
 10. UREDITEV JAVNE POTI JP 724 193 v Lukavcih (PZI)
 11. UREDITEV JAVNE POTI JP 724 125 v Berkovcih (PZI)
 12. REKONSTRUKCIJA JAVNE POTI JP 703 851 v naselju Zg. Senarska (PGD, PZI)
 13. UREDITEV VRTNA ULICA (PZI)
 14. UREDITEV KAJUHOVE ULICE IN ULICE MARIJE ROŽMAN (PZI)
 15. HODNIK ZA PEŠCE v naselju Kapelski Vrh na RT-941 odsek Videm – Radenci (PZI)
 16. VODOVOD Stavešinci
 17. VODOVOD Lomanoše
 18. KOMUNALNA UREDITEV območja Sv. Trojica jug (PGD, PZI)
 19. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA za del območja PPE studenci 10S (PGD, PZI)
 20. KOMUNALNA UREDITEV območja za del območja S25
 21. KANALIZACIJA Boračeva, Janžev Vrh, Melanjski Vrh (IDZ, PGD, PZI)

REFERENCE OPPN

 1. Občinski podrobni prostorski načrt za območje “BE 11 -širitev naselja za potrebe stanovanjske gradnje” občina Benedikt
NAZAJ